Basis-GGZ

Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts? Dan kunnen de kosten vanuit uw basisverzekering vergoed worden. Hieronder kunt u meer lezen over de Basis-GGZ. U kunt mij natuurlijk ook bellen voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Het duurt ongeveer 4 weken voordat de eerste afspraak plaats kan vinden.*
Update 23 maart 2019.

Tijdens de gesprekken neem ik de telefoon niet op, maar als je je naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik terug.

Voor 2019 heeft Psycho-Logisch géén contract met de labels die onder Caresq vallen, namelijk Promovendum, National Academic, Aevitae Averó  en Besured. Een traject wordt dan naar uzelf gefactureerd conform de NZA-tarieven. Met de andere verzekeraars heeft Psycho-Logisch wel een contract.

De Basis–GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van deze behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte begeleiding. Verwijzing vindt meestal plaats door de huisarts vanwege ‘vermoeden van DSM-5 classificatie’. Onder DSM-5 stoornissen die ik in mijn praktijk tegenkom vallen bijvoorbeeld: depressie en stemmingsproblematiek, angststoornissen, psychosomatische aandoeningen, eet- of verslavingsproblematiek. Bij de begeleiding is de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) de basis. Dit wordt gecombineerd met elementen uit E-mental health interventies en/of EMDR.

Werkwijze
De opbouw van een begeleidingstraject: een intake bestaat uit het verzamelen van informatie over uw klachten en achtergrond aangevuld met een vragenlijst, ROMmeting, eventueel contact met huisarts, het stellen van de DSM-classificatie, het opstellen behandelplan, overleg over wederzijdse verwachtingen, de behandeling zelf, evalueren, een terugvalpreventieplan en een afronding. Als u toestemming geeft wordt uw huisarts geïnformeerd aan het begin van de behandeling door het toesturen van het behandelplan en een eindbrief over het verloop en afronding van de behandeling. Daarna wordt het dossier gesloten en wordt er gefactureerd richting de verzekeraar als ik met uw verzekeraar een contract heb. De DSM-classificatie code staat op deze factuur. Wanneer er ook andere zorgverleners of zorginstanties betrokken zijn kan ook, indien gewenst, met hen contact worden gezocht of naar hen gerapporteerd worden. Dit uiteraard uitsluitende in overleg. Na afronding van traject kunt u (nogmaals) aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren en of er mogelijk verbeterpunten voor mijn praktijkvoering zijn. Hiervoor maak ik gebruik van de CQ-i vragenlijst.

Resultaten – Cliëntervaringen 2018:
In 2018 (januari t/m december) vulden 25 cliënten de CQ-index in. Scores:
Bejegening (1-5):4,98
Bereikbaarheid behandelaar (1-5):4,92
Samen beslissen (1-5):4,15
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5):3,44
Uitvoering behandeling (1-5): 4,59
Rapportcijfer (0-10):8,8

Hoewel in 2017 de CQ-i index ook regelmatig werd afgenomen, heb ik hier geen totaalscores van. Over voorgaande perioden kan dus geen vergelijking gemaakt worden.

Uit de gegevens blijkt dat ik mensen meer kan betrekken in het meenemen/betrekken van partners of andere dierbaren. In 2019 zal ik hier meer en op meer momenten aandacht aan geven. ​Ook zal het samen beslissen nog meer nadruk krijgen in de komende periode. Ook uw eigen input is altijd welkom!

In de vragenlijst is ook ruimte voor persoonlijke feedback, met dank aan mijn cliënten:
“Wou even laten weten dat ik zeer tevreden ben op de manier hoe Heleen mij heeft geholpen. Zeer professioneel, laat me ook zelf denken door de handvaten die zij mij heeft gegeven en oplossingen zien waar ik niet had over nagedacht.”

“Mijn kijk op heel veel dingen is op een positieve manier veranderd, waardoor ik veel beter in mijn vel zit en mij sterker voel.”
“Bedankt voor je hulp Heleen!”

“Jammer dat ik bij sommige vragen in het bovenste stuk geen antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ had. Verder blij dat ik uit mijn sleur ben gehaald en dat ik weer op een pad ben gezet.”

“Prettige behandeling, voelde me gehoord en begrepen en heb meer inzicht in mezelf gekregen.”

Ook kunt u uw ervaringen delen op Zorgkaartnederland. Uw ervaringen kunnen nuttig zijn voor anderen en ik kan leren van uw feedback.

Behandeling/begeleiding
Tijdens de behandeling volg ik de GGZ zorgstandaarden en de multidisciplinaire richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Trimbosinstituut.

De informatie uit de zorgstandaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Uiteraard houden we rekening met je klachten, je context en je eigen voorkeur.

De behandelmethoden die ik kan inzetten zijn:

Bereikbaarheid
Op werkdagen tijdens kantooruren ben ik bereikbaar, telefonisch en via de mail. Is er sprake van crisis of spoed, ’s avonds, in het weekend of op feestdagen, neemt u dan contact op met de huisartsenpost, voor Amersfoort is het nummer 0900-3311233.

Bekijk hier de lijst met zorgverzekeraars waar Psycho-Logisch in 2018 een contract mee heeft.
Per verzekeraar is een percentage van het NZA tarief afgesproken.
Psycho-Logisch is aangesloten bij het NIP. Hier vind u informatie over de klachten en geschillen.

Tijdens afwezigheid neemt Marianne van Doorn waar. Lees het GGZ Kwaliteitsstatuut van Psycho-Logisch.

*Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kijk ook eens op de website psyzorgeemland.nl. Daar vind je misschien een collega bij wie je eerder terecht kunt.

Wilt u meer informatie? Kijk eens op kiezenindeggz.nl of zorgwijzer.nl