Dit kost het

Het particuliere tarief in 2021 voor een sessie van 45 minuten is € 95,00. Wanneer u via uw werkgever komt geldt er een ander tarief.

GGZ

Psycho-Logisch heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars voor de Basis GGZ. Bent u verwezen en valt uw problematiek onder de voorwaarden van de zorgverzekeraar, dan declareert Psycho-Logisch gelijk naar uw zorgverzekeraar. Hou wel rekening met het eigen risico van € 385 in 2020. Algemene informatie hierover kunt u lezen op www.psyzorgeemland.nl.

Heb je geen stoornis, ben je gehecht aan je privacy of wil je niet gelabeld worden, dan komt de begeleiding voor eigen rekening. Zelfstandig ondernemers kunnen deze kosten aftrekken van de belasting.

NB:

Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan via de e-mail of telefonisch minimaal 24 uur van te voren, op werkdagen en binnen kantoortijden. Bij te laat afmelden of no-show wordt het uurtarief van € 90 aan u in rekening gebracht (dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).
Te laat betalen brengt extra kosten met zich mee. Op de rekeningen die je rechtstreeks van ons ontvangt, zijn de betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing.

Tot slot

Je persoonlijke gegevens worden geregistreerd volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat je vertelt tijdens de sessies valt onder het medisch geheim. Deze informatie mag dus nooit zonder jouw toestemming aan anderen worden doorgegeven. Je dossier moeten wij vijftien jaar bewaren, tenzij jij aangeeft dat we het na afloop van de begeleiding moeten vernietigen.

Op de rekeningen die u rechtstreeks van ons ontvangt zijn de betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing.