Typisch HeleenSinds 2003 is Heleen Dröge vrijgevestigd. Met de naam Psycho-Logisch, geeft Heleen aan dat ze samen met jou zoekt naar de logica van je oude en de logica van je nieuwe gedrag. Pas als iets voor jou logisch klinkt of voelt, zul je bereid zijn je doen en laten aan te passen. Heleen gebruikt verschillende methodes. Haar aanpak is gericht op ‘denken, voelen en doen’.

In 1993 studeerde Heleen af aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar studie richtte zij zich op assessments, coaching en psychologisch advies bij diverse organisaties. In 2003 rondde zij de postacademische opleiding ‘Counselling in context’ aan de Universiteit Utrecht af en startte haar praktijk voor psychologische begeleiding en re-integratie. In 2008 is Heleen geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Heleen is geschoold in de cognitieve gedragstherapie (CGT), psychodynamische therapie, acceptance and commitment therapy (ACT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) en hartcoherentie. Ze blijft zich scholen en volgt de ontwikkelingen en binnen haar eigen en aanverwante vakgebieden.
Heleen Dröge