Basis-GGZHeb je een verwijsbrief van de huis- of bedrijfsarts? Dan kunnen de kosten vanuit je basisverzekering vergoed worden. Wel moet er dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Bel me gerust voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

De wachttijd is op het moment ongeveer 3 weken. Update 17 april 2024.

Attentie: In 2022 is er veel veranderd in de bekostiging van de GGZ via de ziektekostenverzekering. Er wordt nu gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel. In plaats van met trajecten wordt er weer met sessies gewerkt. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Kosten.

Tijdens gesprekken neem ik de telefoon niet op. Maar als je je naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik terug.

Voor 2024 heeft Psycho-Logisch géén contract met verzekeringen die onder Menzis vallen (Menzis, Anderzorg, HEMA, Vinkvink en PMA)en ook niet met Caresq, Aevitae en Eucare. Sessies worden dan naar jouzelf gefactureerd conform de NZA-tarieven.

Met de andere verzekeraars heeft Psycho-Logisch een contract waarin is bepaald dat een percentage van het NZA gefactureerd mag worden. Dit gaat via de verzekeraar. Er zijn diagnostiek-, behandel en overlegsessies. Die hebben verschillende tarieven en tijdseenheden.

De Basis–GGZ (BGGZ) verleent psychologische hulp aan mensen met lichte tot matige psychische problemen. Het stellen van een DSM 5 classificatie is hierbij een verplichting. De duur van deze behandeling is kort tot middellang
De begeleiding is klachtgericht. Verwijzing vindt plaats door de huisarts als er een vermoeden is van een DSM-5 classificatie. Onder DSM-5 stoornissen die ik in mijn praktijk tegenkom vallen bijvoorbeeld:

  • Depressie en stemmingsproblematiek
  • Angststoornissen
  • Psychosomatische aandoeningen
  • Eet- of verslavingsproblematiek

Tijdens de begeleiding bij mij is de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) de basis. Dit wordt gecombineerd met elementen uit E-mental health interventies en/of EMDR. Hieronder kun je er meer over lezen.

Hoe werk ik?
Na het maken van de eerste afspraak is er vaak nog een wachttijd. In deze periode kan ik je alvast een module uit Therapieland sturen. Maar ook zijn er handige apps om alvast te gebruiken. Bijvoorbeeld: Headspace, VGZ mindfulnessapp, daylio, reflectly en nog vele anderen.

Onze eerste afspraak begint met een intake. Deze bestaat uit het verzamelen van informatie over je klachten en achtergrond aangevuld met een vragenlijst, een ROM-meting. Ook is een partner of andere naaste altijd welkom! Ik kan tevens vragen of ik contact met de huisarts mag opnemen. Tijdens de intake wordt de DSM-classificatie gesteld en een behandelplan gemaakt, met wederzijdse verwachtingen, de behandeling zelf, evaluatie, een terugvalpreventieplan en een afronding.

Als je toestemming geeft wordt de huisarts geïnformeerd aan het begin van de behandeling.
Aan het einde informeer ik de huisarts over het verloop en afronding. Een traject in de Basis-GGZ is niet zozeer bedoeld om je klachten op te lossen, maar juist om er anders of beter mee te leren omgaan of mee te leren leven. Tijdens het traject kun je dan ook veel zelf doen. Dit kan met praktische oefeningen, maar ook via online mogelijkheden zoals digitale modules, apps en podcasts die de begeleiding ondersteunen.
Gedurende het hele traject is je partner of een dierbare natuurlijk ook weer welkom. Die kan meekomen naar de afspraken, maar kan op andere wijze gedurende het traject een belangrijke rol spelen als steun en toeverlaat, bij het monitoren van het verloop, bij het helpen met oefeningen en experimenten.

Na afloop sluit ik het dossier.  De DSM-classificatiecode gaat naar de verzekeraar tenzij je dat uitdrukkelijk verzoekt niet te doen. Wanneer er naar derden gerapporteerd moet worden doe ik dit uitsluitend in overleg.
Na afronding van traject kun je aangeven hoe je de behandeling hebt ervaren en of er mogelijke verbeterpunten voor mijn praktijkvoering zijn. Hiervoor maak ik gebruik van de CQ-i vragenlijst.

Waarvoor kun je niet bij de Basis GGZ en dus niet bij mij terecht?

  • Intelligentieonderzoek
  • Kinderen en jeugd tot 18 jaar
  • Ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of anti-sociaalgedrag
  • Als er sprake is van een acute crisessituatie
  • Bij een gedwongen behandeling. Psycho-Logisch begeleid alleen mensen die vrijwillig deze keuze maken.

In de vragenlijst is ook ruimte voor persoonlijke feedback, met dank aan mijn cliënten in 2020:
“Bedankt voor al het advies en de hulp die je mij gegeven hebt. Ik voel me een stuk lichter.”

“Het was heel fijn om van gedachten te wisselen en de spiegel voorgehouden te krijgen.”

“Heleen is een vriendelijke, makkelijk toegankelijke vrouw. Bedankt voor de gesprekken. Ik heb er veel aan gehad.”

“Ik heb fijne uren bij je doorgebracht, werd gelezen en gezien. Ik ben het leven iets luchtiger gaan zien. Dat is, dat weet je, voor mij een hele grote stap.”

“Dankjewel voor het opfleuren van mijn leven.”

Ook kunt je je ervaringen delen op Zorgkaartnederland. Deze ervaringen kunnen nuttig zijn voor anderen en ik kan leren van je feedback.

Behandeling/begeleiding
Tijdens de behandeling volg ik de GGZ zorgstandaarden en de multidisciplinaire richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Trimbosinstituut.

De informatie uit de zorgstandaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Uiteraard houden we rekening met je klachten, je context en je eigen voorkeur.

De behandelmethoden die ik kan inzetten zijn:

Bereikbaarheid
Op werkdagen tijdens kantooruren ben ik bereikbaar, telefonisch en via de mail. Is er sprake van crisis of spoed, ‘s avonds, in het weekend of op feestdagen, neem dan contact op met de huisartsenpost, voor Amersfoort is het nummer 0900-3311233.

Contracten verzekeraars
Bekijk hier de lijst met zorgverzekeraars waar Psycho-Logisch in 2020 een contract mee heeft.
Per verzekeraar is een percentage van het NZA tarief afgesproken.
Psycho-Logisch is aangesloten bij het NIP. Hier vind je informatie over de klachten en geschillen.

Tijdens afwezigheid neemt Marianne van Doorn waar. Lees het GGZ Kwaliteitsstatuut van Psycho-Logisch.

*Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kijk ook eens op de website psyzorgeemland.nl. Daar vind je misschien een collega bij wie je eerder terecht kunt.

Wil je meer informatie? Kijk eens op kiezenindeggz.nl, zorgwijzer.nl of NEDKAD. Voor een overzicht van patiëntenverenigingen kun je hier kijken.