Basis-GGZ

Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts? Dan kunnen de kosten vanuit uw basisverzekering vergoed worden. Hieronder kunt u meer lezen over de Basis-GGZ. U kunt mij natuurlijk ook bellen voor meer informatie of het maken van een afspraak.

De wachttijd is nu 8-10 weken.
Update 30 november 2020.

Attentie: Ik heb een plexiglas scherm zodat afspraken live kunnen plaatsvinden. Ook ik neem de adviezen van het RIVM in acht. Graag de afspraak naar online omzetten als jij of 1 van je huisgenoten verkouden of ziek is. Afspraken kunnen dus ook via de telefoon of videobellen. Bij een online sessie krijg je een link via de mail toegestuurd.

Tijdens gesprekken neem ik de telefoon niet op. Maar als je je naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik terug.

Voor 2020 heeft Psycho-Logisch géén contract met de labels die onder Caresq/IptiQ vallen, namelijk Promovendum, National Academic, Aevitae Averó/Eucare, Besured en AON. Een traject wordt dan naar uzelf gefactureerd conform de NZA-tarieven. Met de andere verzekeraars heeft Psycho-Logisch wel een contract.

De Basis–GGZ (BGGZ) is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van deze behandeling is kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte begeleiding. Verwijzing vindt meestal plaats door de huisarts vanwege ‘vermoeden van DSM-5 classificatie’. Onder DSM-5 stoornissen die ik in mijn praktijk tegenkom vallen bijvoorbeeld: depressie en stemmingsproblematiek, angststoornissen, psychosomatische aandoeningen, eet- of verslavingsproblematiek. Bij de begeleiding is de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) de basis. Dit wordt gecombineerd met elementen uit E-mental health interventies en/of EMDR.

Werkwijze
De opbouw van een begeleidingstraject: een intake bestaat uit het verzamelen van informatie over uw klachten en achtergrond aangevuld met een vragenlijst, ROMmeting, eventueel contact met huisarts, het stellen van de DSM-classificatie, het opstellen behandelplan, overleg over wederzijdse verwachtingen, de behandeling zelf, evalueren, een terugvalpreventieplan en een afronding. Als u toestemming geeft wordt uw huisarts geïnformeerd aan het begin van de behandeling door het toesturen van het behandelplan en een eindbrief over het verloop en afronding van de behandeling. Tijdens het traject kunt u vaak ook veel zelf doen. Dit kan met praktische oefeningen, maar ook via online mogelijkheden zoals digitale modules, apps en podcasts die de begeleiding ondersteunen. Gedurende het hele traject is uw partner of een directe dierbare natuurlijk ook welkom. Deze kan meekomen naar de afspraken, maar kan op andere wijze gedurende het traject een belangrijke rol spelen. Als steun en toeverlaat, bij het monitoren van het verloop maar ook bijvoorbeeld bij het helpen met oefeningen die helpen bij het herstel.
Na afloop wordt het dossier gesloten en wordt er gefactureerd richting de verzekeraar als ik met uw verzekeraar een contract heb. De DSM-classificatie code staat op deze factuur. Wanneer er ook andere zorgverleners of zorginstanties betrokken zijn kan ook, indien gewenst, met hen contact worden gezocht of naar hen gerapporteerd worden. Dit uiteraard uitsluitend in overleg. Na afronding van traject kunt u (nogmaals) aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren en of er mogelijk verbeterpunten voor mijn praktijkvoering zijn. Hiervoor maak ik gebruik van de CQ-i vragenlijst.

     • Waarvoor kunt u

   niet 

     • bij de Basis GGZ en dus niet bij mij terecht?
     • Intelligentieonderzoek
     • Kinderen en jeugd tot 18 jaar
     • Ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of anti-sociaalgedrag
     • Als er sprake is van een acute crisessituatie
     • Bij een gedwongen behandeling. Psycho-Logisch begeleid alleen mensen die vrijwillig deze keuze maken.

   Resultaten – Cliëntervaringen 2019:
   In 2019 (januari t/m december) vulden 25 cliënten de CQ-index in. Scores:
   Samen beslissen (1-5):4,1
   Uitvoering behandeling (1-5): 4,3
   Rapportcijfer (0-10):8,3
   Bejegening (1-5): 4,95

   Uit de gegevens blijkt dat ik meer de nadruk mag leggen op het betrekken van partners of andere dierbaren. In 2020 zal ik hier meer en vaker aandacht aan geven. ​Ook zal het samen beslissen nog meer nadruk krijgen in de komende periode. Uw eigen input is altijd welkom!

   In de vragenlijst is ook ruimte voor persoonlijke feedback, met dank aan mijn cliënten:
   “Je hebt me aan het denken gezet! Ik ben wat vriendelijker geworden, de sfeer in huis is beter!”

   “De behandeling die ik heb gekregen was zeer effectief en heeft in korte tijd veel positieve invloed gehad op mijn welzijn en gevoel. Hierdoor werden resultaten direct zichtbaar en voelde het vertrouwd en werkend.”

   “Bedankt voor de goede tips en fijne gesprekken. Ik heb er veel aan gehad.”

   “Elke behandeling ging gepaard met uitgebreide gesprekken, dit was heel fijn.”

   “Bedankt! Ik voel me een ander mens, ik voel weer een vuurtje van energie komen zoals ik het in tijden niet heb gevoeld.”

   Ook kunt u uw ervaringen delen op Zorgkaartnederland. Uw ervaringen kunnen nuttig zijn voor anderen en ik kan leren van uw feedback.

   Behandeling/begeleiding
   Tijdens de behandeling volg ik de GGZ zorgstandaarden en de multidisciplinaire richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Trimbosinstituut.

   De informatie uit de zorgstandaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Uiteraard houden we rekening met je klachten, je context en je eigen voorkeur.

   De behandelmethoden die ik kan inzetten zijn:

   Bereikbaarheid
   Op werkdagen tijdens kantooruren ben ik bereikbaar, telefonisch en via de mail. Is er sprake van crisis of spoed, ‘s avonds, in het weekend of op feestdagen, neemt u dan contact op met de huisartsenpost, voor Amersfoort is het nummer 0900-3311233.

   Contracten verzekeraars
   Bekijk hier de lijst met zorgverzekeraars waar Psycho-Logisch in 2020 een contract mee heeft.
   Per verzekeraar is een percentage van het NZA tarief afgesproken.
   Psycho-Logisch is aangesloten bij het NIP. Hier vind u informatie over de klachten en geschillen.

   Tijdens afwezigheid neemt Marianne van Doorn waar. Lees het GGZ Kwaliteitsstatuut van Psycho-Logisch.

   *Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

   Kijk ook eens op de website psyzorgeemland.nl. Daar vind je misschien een collega bij wie je eerder terecht kunt.

   Wilt u meer informatie? Kijk eens op kiezenindeggz.nl, zorgwijzer.nl of NEDKAD. Voor een overzicht van patientenverenigingen kunt u hier kijken.